Szanowni  Klienci  sklepu  www.koki.com.pl 

Firma KOKI w trosce o Państwa  bezpieczeństwo  podczas  dokonywania  transakcji  zakupu i  poufność Państwa danych, przed rozpoczęciem zakupów  sugeruje założenie  w sklepie własnego  indywidualnego  konta.

Odwiedzając sklep www.koki.com.pl  pozostajecie Państwo  anonimowi do czasu, aż  zdecydujecie  się ujawnić swoje dane ,  dokonując zamówienia  i  wypełniając formularz.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwo są przetwarzane przez koki.com.pl z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 86.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy tj. wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep koki.com.pl
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawo dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronach www.koki.com.pl Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwo dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa:

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej) jakie są w tej chwili dostępne.

Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.

Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do klienta dekodowana.

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

  1. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
  2. W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA). Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę VeriSign, która wcześniej sprawdziła wiarygodność Merlin.pl.

Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.
Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z internetu - na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link Wyloguj się widoczny w prawym górnym rogu.
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Państwa  dane są bezpieczne !

W każdym momencie mogą Państwo usunąć  swoje dane podane  przy rejestracji, prosimy wówczas napisać do nas e- mail na adres: koki@koki.com.pl oraz podać w liście swój login oraz hasło z dopiskiem „usunąć dane”.